Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į šešias laisvas Vilniaus skyriaus specialistų pareigybes (vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė – 12), kurių paskirtis - nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti priežiūrą asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus – specialiosios veiklos srities – probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo užtikrinimo – funkcijas, darbui Vilniaus miesto savivaldybės veiklos teritorijoje. Darbo vieta - Vilniaus mieste.

Pareiginės algos koeficientas (baziniai dydžiais) 6,7 - 12. 

Pareigybės aprašymas

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu  [email protected]  privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. gyvenimo aprašymą;
4. teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemonę patvirtinantį dokumentą;
5. užpildytą Pretendento anketą ir sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose;
6. užpildytą išankstinę privačių interesų deklaraciją Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų registre PINREG.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos probacijos tarnybos interneto svetainėse dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Dokumentų pateikimo terminas - 2022 m. gruodžio 13 d. (įskaitytinai).

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos  Administravimo  skyriuje telefonu (8 672) 85 727, elektroniniu paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-15