>
2024-01-25

Patvirtintos Lietuvos probacijos tarnybos 2024–2030 metų veiklos strateginės gairės

Gairės parengtos siekiant modernizuoti Lietuvos probacijos tarnybos veiklą, nustatyti pagrindinių veiklos krypčių žemėlapį, stiprinti probacijos priežiūroje esančių asmenų priežiūros ir resocializacijos procesus, stiprinti LPT įvaizdį ir identitetą, investuoti į darbuotojų įgalinimą.

Gairių rengimui buvo sutelkta ekspertų grupė, kurios nariai – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos probacijos tarnybos atstovai, strateginio planavimo ekspertai strateginių sesijų metu išanalizavo organizacijos turimas materialias ir nematerialias priemones bei įrankius, darbuotojų poreikius, vertino probacijos priežiūroje esančių asmenų apklausos rezultatus.