>
2024-03-01

Tarptautinė konferencija „Intensyvesnis alternatyvių sankcijų taikymas Europoje”

Lietuvos probacijos tarnyba vasario 29 – ąją dalyvavo Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje skatinti Lietuvos ir Norvegijos teisingumo grandies partnerių ir atitinkamų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant platesnio alternatyvių sankcijų taikymo ir bausmių vykdymo sistemos tobulinimo.

Lietuvos ir užsienio teismų, prokuratūros, probacijos tarnybų, nevyriausybinių organizacijų atstovai aptarė bendruosius Europos Tarybos taikomus standartus alternatyvių sankcijų srityje, Lietuvos, Norvegijos bei kitų Europos šalių praktiką ir patiriamus iššūkius, taikant alternatyvias sankcijas, taip pat – alternatyvių sankcijų naudą.

Lietuvos probacijos tarnyba konferencijoje pristatė savo, kaip alternatyvių laisvės atėmimui bausmių vykdymo užtikrinimo įstaigos, poziciją. Kai bausmės paskirtis ir tikslai gali būti įgyvendinti be realios laisvės atėmimo bausmės, tinkamai vykdoma nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija bei kontrolė bausmių vykdymo sistemoje  efektyviai užtikrina visuomenės saugumą ir sąlygoja veiksmingą nuteistų asmenų integraciją į visuomenę, todėl Lietuvos probacijos tarnybos siekis – kurti kokybiškai naują, alternatyvias laisvės atėmimui bausmes vykdančią įstaigą, įgyvendinančią konkrečias resocializacijos formas, vis labiau besiorientuojančią į pagalbą prižiūrimam asmeniui gyventi bendruomenėje.

Panelinėje diskusijoje dalyvavęs Lietuvos probacijos tarnybos direktorius Romas Ostanavičius kartu su  Goran Brkić (Kroatijos probacijos tarnyba), Imants Jurevičius (Latvijos probacijos tarnyba), Njål Grimstad (Norvegijos probacijos tarnyba), Daniel Danglades (Prancūzijos kalėjimų ir probacijos tarnyba) pasidalijo įžvalgomis apie elektroninio stebėjimo naudą ir iššūkius, pozityviai vertino elektroninio stebėjimo sistemos poveikį nusikaltimų skaičiaus mažinimui ir prižiūrimųjų pokyčiams. 

Konferencijoje elektroninio stebėjimo Lietuvoje lūkesčius ir iššūkius pristatė Donatas Zabolevičius, Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas.

Diskusijoje "Bendradarbiavimas tarp teisingumo grandies, probacijos tarnybų ir nevyriausybinių organizacijų taikant alternatyvias sankcijas – kaip užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas?", profesinę pairtį socialinės partnerystės kontekste pristatė Katažina Stachovska (Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus viršininkė), Dovilė Bubnienė (Kauno apskrities vyrų krizių centro direktorė), Johan Lothe (Norvegijos organizacijos „Wayback“ vadovas), Jørn-Lasse F. Refsnes (Norvegijos Sogn og Fjordane apygardos teismo teisėjas), Bjørn Larsen (Norvegijos Vakarų policijos apygardos skyriaus vadovas, prokuroras).