>
2024-02-14

Tęsiamas socialinis dialogas

Darbuotojų atstovų - profesinių sąjungų bendradarbiavimas su Lietuvos probacijos tarnyba - nuolatinis procesas, todėl periodiškai rengiami susitikimai, posėdžiai, skirti aptarti darbuotojų darbo sąlygų ir socialinių garantijų klausimus.

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius R.Ostanavičius, kanclerė E.Vaivadienė padėkojo profesinių sąjungų atstovams už bendradarbiavimą rengiant organizacijos darbo apmokėjimo sistemą, grįžtamąjį ryšį sprendžiant aktualius probacijos sistemos klausimus.

Susitikimo metu pristatyta 2023 metų Lietuvos probacijos tarnybos biudžeto apžvalga, darbo užmokesčio kėlimo galimybių analizė, darbo sąlygų gerinimui panaudotos lėšos, aptartos 2024 m. biudžeto lėšų prognozės, pristatyti papildomi asignavimai skirti 2024 - 2026 metais, diskutuota apie personalo pokyčius, pareiginės algos koeficientų intervalus, pareigūnų veiklos vertinimus, naujo Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo aktualijas.