Direktoriaus įsakymai

2022 m. spalio 17 d. Nr. V-284 "Dėl elgesio pataisos programų vykdymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo"

2022 m. spalio 17 d. Nr. V-283 "Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. Liepos 1 d. Įsakymo nr. V-185 „dėl tarnybinės veiklos patikrinimų atlikimo ir metodinės pagalbos teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo "

2022 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-237 "Dėl viešųjų pirkimų plano papildymo Nr. 4"
2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-232 "Dėl Lietuvos probacijos tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-230 "Dėl viešųjų pirkimų plano papildymo Nr. 3"
2022 m. liepos 27 d. Nr. V-210 "Dėl viešųjų pirkimų plano papildymo Nr. 2"
2022 m. birželio 21 d. Nr. V-157 "Dėl Lietuvos probacijos tarnybos veiklos statistinių ataskaitų formų ir šių ataskaitų pateikimo tvarkos patvirtinimo"
2022 m. gegužės 20 d. Nr. V-137 "Dėl įgaliojimų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje"
2022 m. gegužės 18 d. Nr. V-134 "Dėl klientų aptarnavimo Lietuvos probacijos tarnyboje standarto patvirtinimo"
2022 m. gegužės 16 d. Nr. V-132 "Dėl viešųjų pirkimų plano papildymo Nr.1"
2022 m. balandžio 25 d. Nr. V-113 "Dėl paslaugų, kuriomis rekomenduojama naudotis probuotojams, teikiant prižiūrimiesiems socialinę pagalbą, sąrašo patvirtinimo"
2022 m. kovo 14 d. Nr. V-86 "Dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo"
2022 m. vasario 22 d. Nr. V-73 "Dėl Lietuvos probacijos tarnybos materialaus ir nematerialaus turto priėmimo, saugojimo, išdavimo, vidinio judėjimo bei paslaugų ir darbų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
2022 m. sausio 13 d. įsakymas "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-25