>

Lietuvos probacijos tarnybos informacija dėl NVO dalyvavimo projekte

Lietuvos probacijos tarnyba, įgyvendindama 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai" tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas", kvietė nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams dėl psichologinės ir santykių atstatymo su artimaisiais pagalbos teikimo probacijos priežiūroje esantiems asmenims.

Paraiškas dalyvauti konkurse pateikė 6 nevyriausybinės organizacijos.

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus sprendimu buvo atrinkti 3 projektai, kuriems siūloma skirti lėšas: VŠĮ Nacionalinio integracijos instituto projektas „Socialinių ryšių laboratorija“, Kauno apskrities vyrų krizių centro projektas „Kompleksinės paslaugos, skirtos pagerinti probacijos priežiūroje esančių asmenų prisitaikymą prie socialinės aplinkos Kauno apskrityje“ ir VŠĮ Vyrų konsultavimo centro projektas „Bausmė, kaip galimybė keistis“.

Lietuvos probacijos tarnyba skalbia kvietimą nevyriausybinių organizacijų projektinėms iniciatyvoms

Lietuvos probacijos tarnyba, įgyvendindama 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai" tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas", kviečia nevyriausybines organizacijas (NVO) projektams dėl psichologinės ir santykių atstatymo su artimaisiais pagalbos teikimo probacijos priežiūroje esantiems asmenims. Tikimasi, kad NVO siūlomos veiklos leis sukurti ir įgyvendinti probacijos priežiūroje esančių asmenų psichologinės pagalbos ir santykių atkūrimo su artimaisiais pagalbos teikimo algoritmą – Stiprūs mintimis.

Numatoma finansuoti tokias veiklas kaip probacijos priežiūroje esančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas, problemų, trukdančių atkurti prižiūrimųjų santykius su artimiausiais identifikavimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos (paslaugų) teikimas ir (ar) organizavimas probacijos priežiūroje esantiems asmenims ir jų artimiesiems. Nevyriausybinių organizacijų paslaugos turės būti teikiamos Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Konkursui numatyta skirti projekto biudžeto lėšų suma – 141 000 eurų.

Nevyriausybinės organizacijos, galinčio ir norinčios suteikti minėtas paslaugas probacijos priežiūroje esantiems asmenims ir jų artimiesiems, kviečiamos užpildyti paraišką ir pateikti detalią projekto įgyvendinimo sąmatą Lietuvos probacijos tarnybai el. paštu projektai@probacija.lt iki sausio 30 d. 17 val.

Išsamią informaciją apie reikalavimus projektui ir kitus aktualius klausimus rasite čia

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbdedfa0884511ed8df094f359a60216

Kilus papildomiems klausimams dėl paraiškų teikimo, kviečiame kreiptis konsultacijos el. paštu projektai@probacija.lt iki sausio 27 d.17.00 val.

Atnaujinimo data: 2023-11-29