>

Direktoriaus įsakymai

 

Norėdami atidaryti dokumentą, paspauskite ant dokumento numerio 

Teisės akto pavadinimasDataNumeris
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo2024-04-12V-80
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo2024-03-29V-75
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos 2024-2030 metų veiklos strateginių gairių patvirtinimo2024-01-19V-29
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo" pakeitimo2024-04-18V-82

 

Norėdami atidaryti dokumentą, paspauskite ant dokumento numerio 

Teisės akto pavadinimasDataNumeris
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir karjeros valstybės tarnautojų privalomojo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-12-04V-325
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos adaptacijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-08-20V-210
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2023-07-17V-170
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo2023-06-20V-148
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos 2023-2025 m. lygių galimybių plano patvirtinimo2023-06-03VD-2654
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo2023-03-14V-69
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo2023-01-12V-18
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų valdymo komiteto darbo reglamento patvirtinimo2023-01-09V-7

 

Norėdami atidaryti dokumentą, paspauskite ant dokumento numerio 

Teisės akto pavadinimasDataNumeris
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo2022-12-15V-321
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo2022-12-09V-317
Dėl elgesio pataisos programų vykdymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo2022-10-17V-284
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl tarnybinės veiklos patikrinimų atlikimo ir metodinės pagalbos teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo2022-10-17V-283
Dėl lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo2022-10-10V-275
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktorius 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo (pakeistas pagal 2023-06-20 Nr. V-148)2022-10-06V-270
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (pakeistas pagal 2023-07-17 Nr. V-170)2022-10-05V-267
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo2022-08-18V-232
Dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo (pakeistas pagal 2022-10-06 Nr. V-270)2022-07-01V-186
Dėl tarnybinės veiklos patikrinimų atlikimo ir metodinės pagalbos teikimo rekomendacijų patvirtinimo (pakeistas pagal 2022-10-17 Nr. V-283)2022-07-01V-185
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (pakeistas pagal 2022-10-10 Nr. V-275)2022-05-23V-138

 

Atnaujinimo data: 2024-04-18