>

Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje, sąrašo patvirtinimo” (toliau – įsakymas), patvirtintas sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje: 

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovas, skiriantis į pareigas

1.

-            

Direktoriaus patarėjas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

2.

Resocializacijos ir priežiūros skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

3.

Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

4.

Administravimo skyrius

Vedėjas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

5.

Administravimo skyrius

Vyriausiasis specialistas

(atsakingas už viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą ir vykdymą)

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

6.

Administravimo skyrius

Vyriausiasis specialistas

(atsakingas už informacinių

sistemų duomenų administravimą)

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

7.

Turto valdymo skyrius

Vedėjas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

8.

Turto valdymo skyrius

Patarėjas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

9.

Kompetencijų ugdymo, projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Vedėjas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

10.

Kauno skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

11.

Kauno regiono skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

12.

Klaipėdos regiono skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

13.

Panevėžio regiono skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

14.

Šiaulių regiono skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

15.

Vilniaus skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

16.

Vilniaus regiono skyrius

Viršininkas

Lietuvos probacijos tarnybos direktorius

Informacija apie asmenį siekiantį eiti arba einantį pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje surenkama ir pateikiama Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatyta tvarka ir apimtimi.

Informacija apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje, kurios nenumatytos įsakymu patvirtintame, aukščiau pateiktame sąraše, yra surenkama ir pateikiama įstaigos vadovui vadovaujantis Asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje, tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-161 „Dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos probacijos tarnyboje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Atnaujinimo data: 2023-11-29