>

Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, korupcijos rizikos analizė suprantama kaip korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę Lietuvos probacijos tarnybos veiklos srityse.

Informaciją apie korupcijos rizikos analizėje pateiktų siūlymų įgyvendinimą galite rasti čia:

Korupcijos rizikos analizės išvadoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Lietuvos probacijos tarnybai pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenos lentelė (I-IV etapai).

Korupcijos rizikos analizės išvadoje Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (po reorganizacijos - Lietuvos kalėjimų tarnybai) pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenos lentelė (I-IV etapai).

Atnaujinimo data: 2023-11-29