>

Atviri duomenys

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Lietuvos probacijos tarnybos skelbiami atviri duomenys:

Veiklos statistinės ataskaitos

Pateikiami statistiniai duomenys apie asmenis, esančius Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje

Veiklos ataskaitos

Pateikiami Lietuvos probacijos tarnybos veiklos pasiekimo ir įgyvendinimo duomenys

Atvirus duomenis administruoja Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius. Duomenų atvėrimo organizavimo koordinatorė vyriausioji specialistė Jūratė Marija Fiodorova el. p. [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-03-20