>

Teisės aktai

Aktuali teisinė informacija

Norėdami atidaryti dokumentą, paspauskite ant dokumento numerio

Teisės akto pavadinimasDataNumeris
Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas2008-08-051V-299
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas2019-01-151V-55
Lietuvos respublikos probacijos įstatymas2011-12-22XI-1860
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas2000-09-26VIII-1968
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas2002-03-14IX-785
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas2002-06-27IX-994
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas2016-09-14XII-2603
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas1999-06-17VIII-1234
Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašas2012-06-25V-211
Asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, kitų juridinių asmenų ar jų padalinių ir savanorių patirtų išlaidų vykdant probaciją kompensavimo tvarka ir maksimalių kompensuojamų išlaidų dydžiai2012-06-121R-155
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo institucijose taisyklės2007-08-22875
Dėl Lietuvos respublikos bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos respublikos suėmimo vykdymo įstatymo įgyvendinimo2022-12-301R-444

Atnaujinimo data: 2024-02-21