>

Gautų dovanų registras

 

Eil. Nr.

Dovanos charakteristika

Fizinis/juridinis

asmuo įteikęs dovaną

Dovanos

gavėjas

Įteikimo aplinkybės

(data, vieta, laikas, proga ir kt.)

Veiksmai gavus dovaną

Pastabos

1.

Vokas su loterijos bilietais

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija

Lietuvos probacijos tarnybos vadovybė

2023-02-10 renginys (Bausmių vykdymo sistemos profesinė šventė)

Renginio metu įteiktas vokas. Prieš įteikiant voką, renginio dalyviams buvo viešai pristatytas dovanos turinys – loterijos bilietai.

Dovanoti loterijos bilietai renginio metu buvo išdalinti Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojams.

2.

Paveikslas

Nacionalinė teismų administracija

Lietuvos probacijos tarnybos vadovybė

2023-02-10 renginys (Bausmių vykdymo sistemos profesinė šventė)

Renginio metu, sveikinant Lietuvos probacijos tarnybos administraciją profesinės šventės proga įteikta dovana buvo priimta.

Pagal tradiciją įteikta dovana priimta ir eksponuojama Lietuvos probacijos tarnyboje

(Kalvarijų g. 129-302) posėdžių salėje.

3.

Gėlė (tulpės žiedas)

Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje esantis asmuo

Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus skyriaus specialistas

2023-03-08, atvykęs į Lietuvos probacijos tarnybą, probuojamasis Tarptautinės moterų solidarumo šventės proga norėjo įteikti gėlę.

Pruobuojamajam užpildžius reikiamus dokumentus, jis ant stalo pareigūnui padėjo gėlę. Asmeniui buvo paaiškinta, kad dovanų priimti negali ir pasiūlyta gėlę pasiimti ir padovanoti kam nors kitam, tačiau asmuo neklausė ir nepasiėmęs gėlės išvyko.

Asmeniui išvykus,  buvo informuota skyriaus viršininkė ir priimtas sprendimas užpildyti Skaidrumo deklaraciją. Vadovaujantis Lietuvos probacijos tarnybos Antikorupcinio elgesio kodekso 39 punkto ir 39.3 punkto nuostatomis buvo priimtas sprendimas: gautą dovaną – gėlę panaudoti bendroms skyriaus reikmėms, papuošti bendrojo naudojimo patalpas, t. y., gėlė buvo pamerkta į vandenį ir pastatyta ant staliuko, Vilniaus skyriaus 2-ojo aukšto koridoriuje.

 

4.

 Dovanos reprezentuojančios Ukmergės rajono savivaldybę – dovanų maišelis su Ukmergės rajono savivaldybės simbolika (2 vnt.), knyga „Ukmergės miesto istorija. Nuo įkūrimo iki 1919 m.“ (2 vnt.) ir žalios spalvos gertuvė su miesto 690 metų jubiliejaus simboliniu logotipu „690 Ukmergė“ (2 vnt.).

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Lietuvos probacijos tarnybos vadovybė

ir

Resocializacijos ir priežiūros skyriaus atstovas

2023 m. gegužės 5 d., Smetonos dvare, Užugirio k., Ukmergės rajone įvykęs Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus 2023 m. I ketvirčio veiklos apžvalgos pristatymas bei bendradarbiavimo su Ukmergės rajono savivaldybe aptarimas.Kadangi dovanos buvo įteiktos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų (įteiktos reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika), dovanos iš asmens buvo priimtos.

 

 

                      -

5.

Dovanos reprezentuojančios Estijos kalėjimų tarnybą (užrašų knygelė su Estijos kalėjimų tarnybos logotipu „Vanglateenistus“, suvenyras -multifunkcinė skarelė su „Vanglateenistus“ logotipu).

Estijos kalėjimų

tarnybos administracija

Lietuvos probacijos tarnybos vadovybė

2023 m. gegužės 16 d. Lietuvos probacijos tarnybos, Latvijos probacijos tarnybos ir Estijos teisingumo ministerijos (kuri atsakinga už probacijos tarnybos veiklas), susitikimas ir trišalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymas Estijos teisingumo ministerijoje, Taline.

Kadangi dovanos buvo įteiktos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų (įteiktos reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika), dovanos iš asmens buvo priimtos.

 

 

 

 

6.

Reprezentacinės dovanos: maišelis, užrašų knygelė, rašiklis ir puodelis su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos logotipu (po 2 vnt.)

„Skaidrumo akademijos“ organizatoriai

Lietuvos probacijos tarnybos vadovybė

ir

Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus atstovas
2023 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje įvykęs 2023 metais „Skaidrumo akademiją“ baigusių organizacijų atstovų, jų mentorių ir iniciatyvos organizatorių susitikimas.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika buvo priimtos.

 

 

 

-

7.Simbolinis Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos medalis su Romo Kalantos 1953-1972 (Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvio) portretu.Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atstovaiLietuvos probacijos tarnybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus atstovai2023 m. birželio 22 d. įvykęs susitikimas dėl galimybės pasirašyti dvišalę bendradarbiavimo sutartį.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika buvo priimtos.

Dovana eksponuojama Lietuvos probacijos tarnyboje

(Kalvarijų g. 129-302, Vilnius).
8.Gėlių puokštė, 10 vnt. kiaušinių, kavos pakelis.Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje esantis asmuo.Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistas2023 m. birželio 28 d. prižiūrimam asmeniui atvykus susipažinti su individualiu priežiūros planu, asmuo paliko daiktus.Su asmeniu buvo susisiekta, jis informuotas apie tai, jog atvyktų į Lietuvos probacijos tarnybą atsiimti paliktų daiktų.Asmeniui neatvykus pasiimti paliktos dovanos, vadovaujantis Lietuvos probacijos tarnybos Antikorupcinio elgesio kodekso nuostatomis, palikti maisto produktai buvo sunaikinti, gėlės panaudotos bendroms reikmėms, papuošti tarnybines patalpas.
9.Nacionaliniai ukrainiečių marškiniai „Vyshyvanka“ – 2 vnt., atminimo lentelė „Stay with Ukraine“ meeting of probation colleagues in Kyiv, reprezentacijai skirti saldainiai – 2 vnt.Ukrainos probacijos tarnybos vadovybėLietuvos probacijos tarnybos atstovai

2023 m. rugsėjo 10-16 d. komandiruotės į Ukrainą metu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, dovanos priimtos.

                   

 

    - 

10.Gėlė (balta rožė)Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje buvęs asmuoLietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistas

Gėlė palikta tarnybinėse patalpose

2023-10-10
Palikta gėlė buvo panaudota bendroms reikmėms (papuoštos tarnybinės patalpos).

               

                       -

11.Simbolinės Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos monetos (įrėmintos) su įstaigos atributika, (4 vnt.), suvenyras su užrašu „Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas“.Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento atstovaiLietuvos probacijos tarnybos atstovai

2023-10-17

Lietuvos probacijos tarnybos ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM bendradarbiavimo sutarties pasirašymo proga.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, dovanos priimtos.

                   

 

 

 

    -

12.Knyga „Lietuvos teismų istorija ir dabartis“ skirta reprezentacijai, gertuvė su užrašu „Prisijaukink LITEKO2”, 2 tušinukai ir 2 pieštukai su užrašu „Laukiu nesulaukiu LITEKO2”.Renginio organizatoriaiLietuvos probacijos tarnybos vadovybė ir atstovai

2023-10-20

įvykę mokymai – diskusija su Lietuvos probacijos tarnyba, Vilniaus apylinkės miesto teismo ir Vilniaus apygardos teismo atstovais
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, dovanos priimtos.

 

 

13.Puodelis su logotipu „Lietuvos teismo ekspertizės centras“ 1 vnt. ir reprezentacijai skirtos vaišės (šokoladas) su logotipu „Lietuvos teismo ekspertizės centras“ 1 vnt.Lietuvos teismo ekspertizės centro atstovasLietuvos probacijos tarnybos vadovybė

2023-10-30

Lietuvos teismo ekspertizės centro 65-ojo gimtadienio ir teismo ekspertų dienos minėjimo renginys.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, dovanos priimtos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dovanos charakteristika

Fizinis/juridinis

asmuo įteikęs dovaną

Dovanos

gavėjas

Įteikimo aplinkybės

(data, vieta, laikas, proga ir kt.)

Veiksmai gavus dovaną

Pastabos

1.

Vilniaus universiteto vėliava, patalpų kvapas su logotipu, arbata su logotipu, maišelis su logotipu „Vilniaus universitetas“

Vilniaus universiteto atstovai

Lietuvos probacijos tarnybos atstovai

2024-03-08

bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Kadangi dovanos buvo įteiktos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų (įteiktos reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika), dovanos iš asmens buvo priimtos.

 

2.

Bloknotas „SMK“, rašiklis „SMK“, dovanų maišelis „SMK“

Všį SMK (Socialinių mokslų kolegijos) atstovai

Lietuvos probacijos tarnybos atstovai

2024-03-26 bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Kadangi dovanos buvo įteiktos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų (įteiktos reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika), dovanos iš asmens buvo priimtos.

 

3.

Gertuvė, tušinukas, bloknotas ir dovanų maišelis su logotipu „Kauno apylinkės teismas 90“

Kauno apylinkės teismo atstovai

Lietuvos probacijos tarnybos atstovai

2024-03-27

Kauno apylinkės teisme vykę mokymai – diskusija apie alternatyvių laisvės atėmimo bausmių vykdymą.

Kadangi dovanos buvo įteiktos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų (įteiktos reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika), dovanos iš asmens buvo priimtos.

 

4.

Bičių vaško žvakė, medus, arbata ir dovanų maišelis su „MRU“ logotipu.

Mykolo Romerio universiteto atstovai

Lietuvos probacijos tarnybos atstovai

2024-04-17

bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Kadangi dovanos buvo įteiktos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų (įteiktos reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika), dovanos iš asmens buvo priimtos.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-18