Dėkojame Jums, Lietuvos probacijos tarnybos savanoriai!

Data

2022 09 14

Įvertinimas
1
Savanore.jpg

Dėkojame Jums, Lietuvos probacijos tarnybos savanoriai!

Altruistai, nuolat besimokantys naujų dalykų, puoselėjantys bendrystę – taip galima apibūdinti įvairiose srityse savanoriaujančius žmones. Pagerbiant juos, šie metai paskelbti Savanorystės metais. Lietuvos probacijos tarnybos darbuojams, padedantiems prižiūrimiesiems eiti pokyčių keliu, pagalbą taip pat teikia savanoriai.

Sakydami Ačiū už pagalbą, pristatome žmones, kurie savanoriauja Lietuvos probacijos tarnyboje.

Socialine darbuotoja Radviliškyje dirbanti ir nuo 2015 metų Lietuvos probacijos tarnyboje savanoriaujanti Valentina Jasiūnienė padeda pareigūnams organizuoti ir vykdyti įvairias priemones, skirtas prižiūrimųjų resocializacijai – vykdant pakartotinio nusikalstamumo prevenciją, sprendžiant socialines prižiūrimųjų asmenų problemas. Užtikrinant nepilnamečių vaikų, gyvenančių smurtaujančių asmenų šeimose, teisę į emocinę ir psichologinę gerovę, savanorė su pareigūnais ne kartą lankėsi daugiavaikėse šeimose, kuriose buvo smurtaujama, mokė tėvus tinkamo elgesio, padėjo organizuoti prevencines priemones su reabilitacijos bendruomene „Eterna Vita“, vedė paskaitas pozityvios tėvystės tema.

„Probacijos tarnyboje savanoriauju todėl, kad esu empatiška tokiai žmonių grupei kaip nuteistieji, noriu jiems padėti sprendžiant įvairias problemas. Ir mano profesija siejasi su įvairių klientų problemų sprendimu. Įspūdžiai iš savanorystės probacijoje yra labai geri – čia aš galiu mokytis empatijos, komandinio darbo ypatumų, ugdyti profesinę kompetenciją stebint nemažą darbo su klientais patirtį sukaupusių pareigūnų darbą. Daug kur savanoriavau, bet Lietuvos probacijos tarnyboje patiko labiausiai – jaučiu gerą mikroklimatą, matau puikų pavyzdį, kaip reikia bendrauti su žmonėmis, turinčiais įvairių problemų.“

Šiemet savanorė apmokyta vesti „Intervencinę programą smurtautojams šeimoje", kurią kartu su pareigūnais pradės vykdyti nuo spalio mėnesio. Vienas iš pagrindinių programos, kurią sudaro 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, tikslų  – padėti keisti smurtavusių asmenų elgesį.   

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriuje (Radviliškyje) yra 3 savanoriai, kurie padeda pareigūnams organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą priežiūroje esantiems asmenims, teikia pagalbą sprendžiant socialines problemas.