>
2022-09-05

Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnai stiprina bendradarbiavimą su socialiniais partneriais

Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų socialinės integracijos ir resocializacijos  procese ypač svarbus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais juridiniais asmenimis, jų padaliniais, savanoriais.

Šiuo metu probacijos specialistai bendradarbiauja su daugiau nei 500 socialinių partnerių, kurie probacijos tarnybos prižiūrimiesiems teikia itin platų spektrą socialinių ir kitų paslaugų, pvz.: vykdo ilgalaikės reabilitacijos ir kitas gydymo nuo priklausomybių paslaugas, veda smurtinį elgesį keičiančias programas, suteikia galimybes mokytis, įgyti specialybę ir įsidarbinti, padeda susitvarkyti finansines problemas, susirasti gyvenamąją vietą, formuoja tėvystės įgūdžius ir pan.

Bendrų veiklų tęstinumas, dirbant su probacijos priežiūroje dėl smurto artimoje aplinkoje esančiais vyrais, neseniai aptartas Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus ir Kauno apskrities vyrų krizių centro atstovų susitikimo metu.

Centras jau dešimtmetį bendradarbiauja su Kauno probacijos pareigūnais, veda grupinius ir individualius užsiėmimus artimoje aplinkoje smurtavusiems asmenims Kauno miesto ir rajono gyventojams, esant poreikiui ir galimybei – ir kitų savivaldybių gyventojams. Psichologinė pagalba teikiama taip pat ir kitiems Tarnybos nukreiptiems prižiūrimiesiems, jeigu jie turi psichologinių sunkumų ar išgyvena krizę šeimoje. Būna atvejų, kai teikiama santykių su artimaisiais atstatymo paslauga, tai yra, Centro specialistas proaktyviai kviečia atvykti kliento artimuosius pasikalbėti ir pabandyti atnaujinti nutrūkusius ryšius.

Kauno apskrities vyrų krizių centro direktorės Dovilės Bubnienės teigimu, gerųjų bendradarbiavimo pavyzdžių dėl probacijos priežiūroje esančių žmonių yra nemažai.  Vienas tokių atvejų – kai artimoje aplinkoje smurtavęs asmuo, net nenorėjęs dalyvauti programoje, tačiau ryžęsis permainoms, po kelerių metų paskambino padėkoti, jog tuo metu gavo pagalbą – smurtinio elgesio keitimo programą, kuri padėjo suvokti elgesio klaidas. Vyras išmoko geriau suvokti savo klaidingas interpretacijas bei emocines reakcijas ir kylančius impulsus, o taip pat geriau juos valdyti. Jis džiaugėsi, jog pokyčiai padėjo išsaugoti šeimą.

Probacijos specialistai šiemet taip pat daug dėmesio skirs bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimui, kaip itin reikšmingai veiklai, padedant prižiūrimiesiems keisti gyvenimus.

Kauno apskrities vyrų krizių centras nuo 2009 m. sausio mėn. teikia psichosocialinę pagalbą vyrams ir jų šeimų nariams – tai individualios psichologo, psichoterapinės, soc.darbuotojo, teisininko, priklausomybių konsultanto paslaugos, taip pat grupiniai užsiėmimai (smurtinio elgesio keitimo, streso įveikimo, savipagalbos ir kt. ). Konsultuojami išgyvenantys įvairias krizes – santykių, skyrybų, nedarbo. Dalis Centro klientų kreipiasi patys, dalis yra nukreipiami įvairių institucijų – teisėsaugos, seniūnijų, vaiko teisių tarnybos.